Slitudansen 23. april 2016

Takk til Arnfinn Borge og De Danseglade for god omtale!

ddcountry.no/2016/arets-forste-countrykveld-pa-slitu/